joi, 20 octombrie 2011

Timiditatea, o stare emotivă perfect vindecabilă


* Nu întotdeauna formula “sunt timid, dar mă tratez” dă cele mai bune rezultate, depăşirea unei stări ce poate degenera în fobie socială fiind mai facilă cu sprijinul specialiştilor *
Nu e deloc greu să recunoşti «un timid», pentru că e vorba de persoane care se sperie cu uşurinţă, sunt greu de abordat din cauza sfielii, prudenţei sau neîncrederii, temători în a se angaja într-o acţiune, prudenţi, şovăielnici, potrivnici acceptării vreunui principiu sau abordării vreunui subiect, rezervaţi din prea multă prudenţă, precauţi când vorbesc, sfioşi în a se afirma, extrem de ruşinoşi.
Timiditatea se referă, în principal, la relaţia cu alte persoane şi ea apare ca urmare a neliniştii resimţită cu privire la părerea celorlalţi semeni despre ei.
Într-o enumerare succintă, Laura Jijie, medic specialist în psihiatrie pediatrică, spune că timiditatea presupune :
- un sentiment de inferioritate în anumite privinţe, deci o stimă de sine redusă. Din aceste raţiuni, de cele mai multe ori persoana timidă îşi subestimează capacităţile şi reuşitele, se autodepreciază şi nu are încredere în propriile forţe;
- hipersensibilitate la critică, teamă de ridicol;
- teamă de eşec.
Din astfel de motivaţii, persoana timidă evită să intre în relaţii cu ceilalţi, în special cu persoanele străine, se ţine la distanţă de situaţiile în care i se pare că s-ar putea simţi stingheră, nu are iniţiativă, preferă să stea în umbră, ajungând, nu o dată, până la fobie socială.
Părinţii remarcă timiditatea celor mici doar când au probleme la şcoală
Pot exista diferite grade de timiditate care se reflectă în comportamentul copiilor. Există copii întotdeauna calmi, care nu deranjează pe nimeni, ascultători, care sunt calificaţi ca fiind ,,prea cuminţi”, dar care păstrează contactul cu ceilalţi copii, se joacă cu plăcere. Apoi pot fi copii întotdeauna izolaţi care, deşi doresc să se apropie de ceilalţi copii sau adulţi refuză activităţile de grup, stau mai mult în casă. Uneori atitudinea lor este contrastantă în cadrul protejat (familie), unde pot să fie autoritari şi dominatori.
În opinia Laurei Jijie, timiditatea la copiii şcolari devine o problemă şi alarmează părinţii când rezultatele şcolare sunt nesatisfăcătoare, în ciuda străduinţelor acestora. Copii au dificultăţi în special la întrebările în special, sunt incapabili să se concentreze şi să reproducă cele învăţate, au senzaţia de ,,vid în cap.
Experienţele reuşite îi ajută pe adolescenţi să scape de timiditate
În ceea ce priveşte evoluţia la adolescenţă şi la vârsta adultă, studiile tind să arate continuitatea problematicii, precum şi asocierea unor manifestări anxioase sau depresive.
La adolescenţi timiditatea devine cu atât mai pregnantă cu cât ei trec printr-o fază de formare a propriului caracter, mulţi băieţi şi fete sunt nesiguri de valoarea lor, sunt ,,complexaţi”, roşesc uşor, se tem să nu pară ridicoli mai ales în ochii sexului opus. Refuză să facă parte dintr-un grup, să participe la activităţile care implică relaţionare, exteriorizare, comunicare.
„Faza de îndoială poate fi tranzitorie, pentru că experienţele reuşite, sentimentul de a fi acceptat şi recunoscut de ceilalţi le va spori încrederea în ei, iar adolescenţii timizi pot deveni adulţi încrezători”, subliniază medicul specialist botoşănean.
Şedinţele de consiliere, o soluţie
Uneori adolescenţii ajung la psihiatru după ce sunt investigate de căte pediatri diferite acuze somatice (cefalee, dureri precordiale, manifestări gastrice, stări lipotimice etc), iar evaluarea  psihiatrică relevă prezenţa unei simptomatologii de tip fobic-anxios.
În funcţie de intensitatea simptomelor şi gradul de afectare a activităţilor şcolare, familiale, sociale, tratamentul poate fi farmacologic şi nonfarmacologic (consiliere psihologică, terapie de grup).
În cazul timidităţii sunt suficiente şedinţele de consiliere individuală sau de grup, prin care se stabilesc obiective de dificultate progresivă şi prin care se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor sociale, asertivitatea şi încrederea în sine. Laura Jijie consideră că deseori e necesară şi consilierea familiei, abordarea relaţiei părinţi - copii, pentru că modelele parentale, modelele educaţionale (părinţi autoritari, rigizi sau prea posesivi, ,,cicălitori”) contribuie la erodarea încrederii în sine a copilului care niciodată nu se ridică la aşteptările părinţilor, pentru că este tot timpul criticat şi depreciat.
Părinţii copiilor timizi trebuie să ştie că:
- încrederea şi respectul de sine trebuie să fie elemente centrale în cadrul obiectivelor educaţionale, încă de la vârstele mici, pentru că în afară de nevoile de bază, copilul mai are nevoi de cunoaştere, afecţiune;
- fiecare copil în parte are nevoile sale specifice, care se reactualizează periodic, el fiind o individualitate distinctă, cu cerinţe individuale;
- stimularea independenţei individuale de acţiune şi relaţională e necesară pentru a oferi copilului o reală adaptare individuală şi socială;
- e indicată încurajarea chiar a unui progres mic sau a încercărilor şi mai puţin utilizarea pedepsei;
- dezvoltarea unei relaţii empatice părinte-copil e benefică.